La Fura dels Baus
Pujades 77,79, 2on 6è
[ PobleNou ]
08005 Barcelona

Tel. +34 93 662 40 47
Tel. +34 93 633 41 11
General enquiries
and contracting:

Rosa Arnaiz
rarnaiz@lafura.com